รางวัลและผลงาน

บริษัท ซันมูนทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด เป็นบริษัทฯ นำเที่ยวในและต่างประเทศซึ่งมีประสบการณ์บริการนำเที่ยว เป็นเวลามานานกว่า 38 ปี ที่บริษัทเติบโตโลดแล่นอยุ่ในวงการการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มภาคภูมิ

บริษัท ซันมูนทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัดบริหารงานโดยกรรมการบริหาร คือ นาย กิตติวงศ์ สุทธิบุตรตลอดระยะเวลาการบริหารบริษัทจนถึงปัจจุบัน เส้นทางการท่องเที่ยวหลักของบริษัทคือ ประเทศเกาหลี, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี่ปุ่น จึงสามารถกล่าวได้ว่า บริษัทฯ เป็นผู้ชำนาญเส้นทาง การท่องเที่ยวประเทศดังกล่าวมาอย่างแท้จริงรวมถึงอีกหลายประเทศและเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศ ที่ยังไม่สามารถกล่าวถึงได้ทั้งหมดและเป็นที่ยอมรับ จากลูกค้าและเอเจนต์ ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค

โดยสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ 199/39 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ซันมูนทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้านอกเหนือจากการบริการ ข้อมูลการท่องเที่ยวทางโทรศัพท์ 30 เลขหมาย อีกทั้งลูกค้าสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลโปรแกรมการท่องเที่ยว ได้จากเว็ปไซต์ของทางบริษัท www.sunmoon.co.th ซึ่งมีข้อมูลโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อับเดทใหม่อย่างสม่ำเสมอ

บริษัท ซันมูนทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด ตระหนักดีว่าในปัจจุบัน มีบริษัททัวร์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการ ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้นในธุรกิจการท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาทั้งในด้าน ศักยภาพของบุคลากร คุณภาพของสินค้าและบริการของทางบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง เสมอมา บริษัทฯจึงเชื่อมั่นว่า สินค้าและบริการของเรามีคุณภาพและราคาที่เหมาสมสำหรับการแข่งขันในเชิงธุรกิจ และเป็นที่พึงพอใจสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ บริษัท ซันมูนทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด ขอขอบคุณทุกเสียงของผู้ใช้บริการที่ให้คำแนะนำติชมเสมอมา เพราะในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการของทางบริษัทให้ดียิ่งๆขึ้นไปนั้น ทุกเสียงของท่านสำคัญกับเรา หากท่านมีแผนการสำหรับการท่องเที่ยวในครั้งต่อไป โปรดคิดถึงเรา บริษัท ซันมูนทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

กิตติวงศ์ สุทธิบุตร

ปี
รายละเอียดรางวัล
จาก
2003-2004
THE ASSOCIATION OF THE THAI TOUR OPERATORS (ATTA)
THE ASSOCIATION OF THE THAI TOUR OPERATORS (ATTA)

THE ASSOCIATION OF THE THAI TOUR OPERATORS (ATTA)

สมาคมผู้ประกอบ
การนำเที่ยวไทย สนท.
(The Association of Thai
Tour Operators – ATTO)
2004
Certificate of Achievement
TOP PRODUCERS 2004
For The City Bayview Hotel Penang
Thank You For Your Support!

Certificate of Achievement
TOP PRODUCERS 2004
For The City Bayview Hotel Penang
Thank You For Your Support!

2004

ANUGERAH PELANCONGAN MALAYSIA
MALAYSIA TOURISM AWORD 2004
BEST FOREIGN TOUR OPERATOR
2008

TOP AGEN AWARD 2008
2008-2009

ANUGERAH PELANCONGAN MALAYSIA
MALAYSIA TOURISM AWORD 2008-2009
BEST FOREIGN TOUR OPERATOR
2004

IN APPRECIATION OF
SUNMOON TOUR & TRAVEL CO.,LTD.
FOR THE OUTSTANDING SUPPORT AND
COOPERRATION RENDERED TO
KOREA TOURISM PROMOTION
IN THAILAND DURING 2004
2008-2009

Plague of Appreciation
In sincere appreciation to
SUNMOON TOUR & TRAVEL CO.,LTD.
In recognition for
The outstanding sale performance and support
In Korean tourism promotion in 2008
December 31,2008 - 2009

2010 

PLAQUE OF APPRECIATION
IN SINCERE APPRECIATION TO
SUNMOON TOUR & TRAVEL
FOR THE OUTSTANDING SUPPORT
IN KOREAN TOURISM PROMOTION IN 2010
DECEMBER 14, 2010
2011 

Plague of Appreciation
In sincere appreciation to
SUNMOON TOUR & TRAVEL CO.,LTD.
In recognition for
The outstanding sale performance and support
In Korean tourism promotion in 2011
December 15,2011