เที่ยวสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน SSU 2

เมอร์ไลออนส์ – มาริน่า เบย์ -ไนท์ ซาฟารี – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – สวนนกจูร่ง – ล่องแม่น้ำสิงคโปร์ – ถนนออร์ชาร์ด 4 วัน 3 คืน

ดูรายละเอียด

เที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน SSU 8

เมอร์ไลออนส์ – มาริน่า เบย์ -ไนท์ ซาฟารี – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – สวนนกจูร่ง – ล่องแม่น้ำสิงคโปร์ – ถนนออร์ชาร์ด 4 วัน 3 คืน

ดูรายละเอียด